ישיבות ופרוטוקולים

  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1/2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 2/2016
  פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 3/2016
  פרוטוקול מליאת המועצה 5/2016
  פרוטוקול מליאת המועצה 4/2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 5-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 1-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 12-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 10-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 9-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 8-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 7-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 4-2016
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס 3-2016
  פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס 6-2016
  פרוטוקול מליאה מס 11-2016
  פרוטוקול ישיבת מליאה מס 2-2016
  פרוטוקול מליאת המועצה 2-2017
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 1-2017
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3-2017
  פרוטוקול מליאת המועצה 3/4/17
  פרוטוקול מליאת המועצה 5/6/17
  פרוטוקול מליאת המועצה 13/6/17
  פרוטוקול מליאת המועצה 9/7/17
  פרוטוקול מליאת המועצה 21/8/17
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 10-2017 - תקציב
  פרוטוקול מליאת מועצה מס 11-2017
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 2-2018
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 1-2018
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 3-2018
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 4-2018
  פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 5-2018
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 6-2018
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7-2018
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 8/2018 ישיבה ראשונה של המועצה הנבחרת
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 1-2019
  פרוטוקול ישיבת המועצה מספר 9/2018 - יום רביעי ד' טבת תשע"ט 18/12/12
  פרוטקול מליאה 11-2018
  פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס 1-2019
  פרוטוקול מליאת המועצה מס 2-2019
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3-2019
  פרוטוקול מליאת המועצה 04-2019
  פרוטוקול מליאת המועצה 5-2019
  פרוטוקול מליאת המועצה 6-2019
  פרוטוקול מליאת המועצה מס' 7-2019
  פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מס' 8-2019
עבור לתוכן העמוד