פיקוח ישובי

עידן ציון - מנהל תחום פיקוח ואכיפה.


טלפקס - 04-6767264
מייל - idan5044@walla.com

תחום אחריות:
 

מניעת מפגעים ופיקוח על הסדר הציבורי  כולל מקטע החוף.

 
במטרה להבטיח את איכות החיים של תושבי הישוב מבצע הפקח סיורים יזומים בשטח ופועל לסילוק מפגעים ע"י מתן דרישות וקנסות.

 
אכיפת חוקי המדינה והעזר הינה בתחומים מגוונים כגון: שמירת הנקיון, מניעת מפגעים , רעש, עסקים, חניה ועוד.

 
ביחד נשמור על מגדל נקייה ומטופחת לרווחת התושבים ולאיכות חיים גבוהה.

עבור לתוכן העמוד