בתי כנסת בישוב

"שמח זבולון"

"מנחת משה" 

"יסוד מגדל"

"כולל צדיק" 

''בבית ספר אביגדור"

 

עבור לתוכן העמוד