חברי המועצה

מר נתנאל אלפסי- ראש המועצה

הגב' חגית עוקבי- סגנית ראש המועצה

עו"ד ציון טייב – סגן ומ"מ ראש המועצה

מר משה ויצמן- חבר המועצה

עו"ד יאיר חורי- חבר המועצה

מר רוברט אמרוסי- חבר המועצה

מר יוסף בן אודיז- חבר המועצה

עבור לתוכן העמוד