logo
עמוד הבית
אודותינו
שרותי המועצה
תיירות
ביטחון
שרותי דת
תרבות ופנאי
משוב
שרותי דת
    
קרא עוד אודות מגדל  
דפים נוספים מקטגוריה זו
בעלי תפקידים - מנהלי מחלקות
לשכת ראש המועצה
מבנה המועצה
מחלקת חינוך
מחלקת גזברות
מחלקת גבייה
מחלקה לשירותים חברתיים
מחלקת הנדסה ותשתיות
רישוי עסקים
מחלקת משק
מתנ
שירותים וטרינריים
מרפאות
דואר
מעון נופים
דבר ראש המועצה יזכור צו ארנונה אלבום תמונות פרוטוקולי המועצה
מגדל ,מקומית ,מועצה ,מושבה מגדל ,
צימרים ליד הכינרת,צימרים בצפון ,יישוב קהילתי ,יישוב מגדל ,
אתר זה נבנה ע"י :
כינר מחשבים
מגדל ,יישוב דתי ,מועצה מקומית מגדל ,מגדל ,
מגדל ,המושבה ,מושבת ,מועצת מגדל ,