logo
עמוד הבית
אודותינו
שרותי המועצה
תיירות
ביטחון
שרותי דת
תרבות ופנאי
משוב
שרותי דת
    

תזכורת-לתושבים שלום

איסוף אשפה בימים-

א-ג-ה איסוף גזם בימי חמישי. הציבור מתבקש להוציא גזם לפני יום חמישי ולא בתחילת השבוע.

כלבים משוטטים-יש לקשור את הכלבים. כלב שיתפס משוטט, ילכד ויועבר לכלבייה.כל העלויות יחולו על הבעלים.

דפים נוספים מקטגוריה זו
מועדי קבלת קהל במועצה
חדשות מגדל
דבר ראש המועצה יזכור צו ארנונה אלבום תמונות פרוטוקולי המועצה
מגדל ,מקומית ,מועצה ,מושבה מגדל ,
צימרים ליד הכינרת,צימרים בצפון ,יישוב קהילתי ,יישוב מגדל ,
אתר זה נבנה ע"י :
כינר מחשבים
מגדל ,יישוב דתי ,מועצה מקומית מגדל ,מגדל ,
מגדל ,המושבה ,מושבת ,מועצת מגדל ,