logo
עמוד הבית
אודותינו
שרותי המועצה
תיירות
ביטחון
שרותי דת
תרבות ופנאי
משוב
שרותי דת
   דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת 

 

מכרז פומבי מס' 1/2015

 

דרוש/ה

 

עובד/ת סוציאלי/ת לעבודה במחלקת הרווחה במועצה המקומית מגדל.

 

תאור התפקיד: עובד/ת סוציאלי/ת כוללני .

 

היקף משרה: 50% משרה , 3 ימי עבודה בשבוע – חובה .

 

דרישות התפקיד:

1.      מוסמך/ת לעבודה סוציאלית .

2.      רשום בפנקס העובדים הסוציאלים .

3.      קורות חיים ניתן לשלוח ליחיאל עובדיה  גזבר/מזכיר המועצה

מייל ovadiaih@walla.com או במייל תירצה יחיה turza110@walla.com או בפקס

04-6724343  או בדואר רשום מועצה מקומית מגדל ת.ד. 290 מ. 14950.

פרטים נוספים בטלפון 053-7344635 יחיאל או 053-2201021 תירצה

 

את המסמכים יש להגיש עד 11.5.2015 שעה 12.00 כולל קו"ח .

יש לצרף תעודות של השכלה כולל תעודות רישום.

ניסיון בעבודה.

 

 

 

 

 

דפים נוספים מקטגוריה זו
ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מליאת מועצה
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת
מכרז פומבי-
מכרז פומבי-
ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מליאה המועצה
ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מליאה שלא מן המניין
דחיית ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מליאה
ישיבת מליאת המועצה
קבלת קהל במרפאה-
ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מליאת המועצה
צו ארנונה לשנת 2014
פעילות לגיל הזהב
ישיבת מליאת המועצה.
ישיבת מליאת המועצה הנבחרת
הסעות לתלמידים שנת הלימדים התשע"ד
טבלת הנחות לארנונה לשנת 2012
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה לשנת 2012
הודעה לבעלי צימרים
צו ארנונה 2011
חלוקת ערכות מגן
רישום למעון יום הגפן לשנת הלימודים תשע"ד
ברכת ראש המועצה ליום העצמאות
מבקרת המועצה והממונה על תלונות/פניות הציבור
לוח זמנים תחבורה ציבורית
מזנון במרכז אבגדור
ברכות ואיחולים לצוות החינוכי
כתובת דוא"ל ליצירת קשר עם ראש המועצה
צו ארנונה 2011
דוחות כספיים לשנת 2009
תודות וברכות -מגדל חוגגת 100
צו ארנונה שנת 2010
ספרייה מקומית מגדל
בקשות להיתרי בנייה
בקשות לוועדת הנחות
מכרז מגרשים מנהל מקרקעי ישראל
הקמת בסיס משא"ז
רשימת ספקים וקבלנים לשנת התקציב 2010
הגשת מועמדות ליועץ חשבונאי/כלכלי למקטע חוף מגדל
הודעה על התקנת קו ביוב מאסף מט
דוחות כספיים לשנת 2008
רישוי עסקים
חוגים
היטל צריכת מים עודפת/היטל בצורת
עידכון תעריפי חיסון כלבים
דבר ראש המועצה יזכור צו ארנונה אלבום תמונות פרוטוקולי המועצה
מגדל ,מקומית ,מועצה ,מושבה מגדל ,
צימרים ליד הכינרת,צימרים בצפון ,יישוב קהילתי ,יישוב מגדל ,
אתר זה נבנה ע"י :
כינר מחשבים
מגדל ,יישוב דתי ,מועצה מקומית מגדל ,מגדל ,
מגדל ,המושבה ,מושבת ,מועצת מגדל ,